720075, Бишкек ш., И. Ахунбаев көч., 90а
Жаңылыктар
22 Сентябрь 2023 ж.

Представители НЦФ МЗ КР обсудили с командой Глобального Фонда выплаты медработникам первички за каждый выявленный, бактериологически подтвержденный случай МЛУ ТБ.

20 Сентябрь 2023 ж.

Национальный центр фтизиатрии убедительно просит всех заинтересованных лиц брать информацию о финансировании противотуберкулезной службы с официальных источников.

 

18 Сентябрь 2023 ж.

2023-жылдын 11-сентябрынан 22-сентябрына чейин «KNCVKG» коомдук фонду тарабынан ишке ашырылып жаткан «Пандемияны токтотуу» долбоорунун алкагында MinION нанопоралуу секвенсерилоону колдонуу боюнча тренингдер өткөрүлүүдө. 

Геномду секвенирлөө – бул аныкт

14 Сентябрь 2023 ж.

2023-жылдын 13-сентябрында Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Улуттук фтизиатрия борборунда “Улуттук борборду медициналык жабдуулар менен камсыз кылуу” долбоорунун алкагында Япония Өкмөтүнүн "Чөптүн тамыры жана адамдын коопсуздугу" гранттык прогр

Социалдык тармактарга жазылыңыз