720075, г.Бишкек, ул.И. Ахунбаева, 90а
Жарыя мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууда коомдук пайдалуу долбоорлорду каржылоо боюнча конкурс жөнүндө

Жарыя

мамлекеттик социалдык заказды ишке ашырууда коомдук пайдалуу долбоорлорду каржылоо боюнча конкурс жөнүндө

Конкурсту жарыялоо датасы: 26-май 2023-жыл

Мамлекеттик заказчынын аталышы: Улуттук фтизиатрия борбору (УФБ).

Кыргыз Республикасынын “Мамлекеттик социалдык заказ жөнүндө” Мыйзамын, КР саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү мамлекеттик социалдык заказ Программасын, КР “Калкты кургак учуктан коргоо жөнүндө” Мыйзамын ишке ашыруу максатында, өлкөдө кургак учук жүгүн азайтуу максатында, кургак учук чөйрөсүндө эпидемиологиялык жагымсыз кырдаалдагы жана кургак учукка каршы күрөшүү боюнча иш-чаралардын натыйжалуулугу жетишсиз болгон аймактарда Улуттук фтизиатрия борбору (мындан ары - УФБ) мамлекеттик социалдык заказды (мындан ары МСЗ) ишке ашыруу боюнча КЭУлардын арасында  сынак жарыялайт.

Конкурстун темасы: Кийинки байкоо көзөмөлүнөн жоголгон кургак учук менен ооруган бейтаптар.

МСЗ ишке ашыруунун максаты: көзөмөлдөн жоголгон бейтаптарды издөө жана дарылоого кайтаруу, дарылоону үзүү тобокелдиги жогору болгон кургак учук менен ооруган бейтаптардын дарылоого жактоочулугун жакшыртуу.

МСЗ ишке ашыруу боюнча милдеттер:

1. Көзөмөлдөн жоголгон кургак учук менен ооруган адамдарды издөө жана кийинки медициналык байкоого кайтаруу;

2. Дарылоону үзгөн кургак учук менен ооруган бейтаптардын санын кыскартуу (дарылоону үзүү тобокелдиги жогору болгон бейтаптар);

3. Кургак учук менен ооруган бейтаптарда ийгиликтүү аяктаган дарылоонун өсүшүн камсыз кылуу

Максаттуу топ:

1. Кургак учук - көзөмөлдөн жоголгон бейтаптар.

2. Кургак учук – дарылоону үзүүгө жөндүү дарыланып жаткан бейтаптар

Аймактык камтуу: Кыргыз Республикасы

МСЗ ишке ашыруу үчүн гранттык фонддун максималдуу суммасы: 3 800 000 сом.

Ар бир сайт үчүн гранттын максималдуу суммасы төмөнкү таблицада аныкталган:

Сайттын аталышы

Гранттын максималдуу суммасы

1) Бишкек ш. жана Чүй облусу

1 500 000 сом

2) Баткен облусу

184 615 сом

3) Жалал - Абад облусу

530 769 сом

4) Ысык-Көл жана Нарын облусу

215 385 сом

5) Ош ш. жана Ош облусу

1 200 000 сом

6) Талас облусу

169 231 сом

Жалпы жыйынтык

3 800 000 сом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коомдук пайдалуу долбоорлорун ишке ашыруу мөөнөтү 2023-жылдын июль айы – 2023-жылдын декабрь айы (6 ай)

Сынактын катышуучуларына коюлуучу талаптар:

1) КР «Мамлекеттик социалдык заказдар жөнүндө» Мыйзамынын 5-беренесинде каралган багыттар боюнча ишкердигин жүргүзгөн, конкурстун жарыяланган темасы боюнча бир жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар, мамлекеттик социалдык камсыздандыруу боюнча салыктар жана камсыздандыруу төгүмдөрү боюнча карызы жок коммерциялык эмес уюмдар (саясий партияларды кошпогондо) сынактын катышуучулары боло алышат.

2) Конкурстун катышуучусу юридикалык жак катары катталууга жана өзүнүн банктык эсебине ээ болууга тийиш. Эгерде конкурстун катышуучусунун банктык эсеби жок болсо, ага конкурстук документтер берилген күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде банк эсебин ачууга мүмкүнчүлүк берилет.

3) Бир нече коммерциялык эмес уюмдар келишимдик негизде долбоордук топту (мындан ары - консорциум) түзө алышат жана конкурска катышуу үчүн биргелешкен арыз жана долбоордук сунуш бере алышат. Бул учурда арызда жана долбоордук сунушта функцияларды, бюджетти, уюмдардын ортосундагы милдеттерди жана алардын ар биринин долбоорду ишке ашырууга кошкон салымын, ошондой эле. коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун катышуучусу катары консорциумдун атынан иш алып баруучу консорциумдун мүчөсүн аныктоо керек.

4) Коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашыруу боюнча конкурстун бир темасынын алкагында бир коммерциялык эмес уюм бир гана консорциумдун курамына катыша алат. Бир коммерциялык эмес уюм коомдук пайдалуу долбоорлорду ишке ашырууга конкурстун бир темасынын алкагында бир гана арыз бере алат.

5) Коммерциялык эмес уюмда суралып жаткан иштерди берүү үчүн шарттары болууга тийиш: минималдуу материалдык-техникалык базасы (эмерек, кеңсе жана башка техника), имарат/жайды ижарага алуу (сунуш берген учурда жарактуу документтер), санитардык талаптардын сакталышы. жана өрт коопсуздугунун ченемдери.

Конкурска катышуу үчүн коммерциялык эмес уюмдарга төмөнкүлөр керек:

A) Конкурстун техникалык тапшырмасы менен таанышуу

Б) Бланк толтуруу конкурска катышууга Арыз

B) Документтердин коштомо пакетин даярдоо

D) Долбоордук Сунуш формасын толтуруу

E) Долбоордун Бюджети формасын толтуруу

Коммерциялык эмес уюмдардын коомдук пайдалуу долбоорлорун ишке ашыруунун техникалык тапшырмасы, уюмга, кызматчыларга, штатка карата талаптардын толук тизмеси, долбоорлорду баалоо критерийлери, ошондой эле толтуруу үчүн зарыл болгон бардык бланктар менен коштолгон документтердин тизмеси шилтемеде көрсөтүлөт:

https://drive.google.com/drive/folders/1aa9GsM8Nfr9CHzt6SToq7Moiyuutd3Co?usp=share_link

 

Коммерциялык эмес уюмдардын документтеринин бардык пакети мамлекеттик же расмий тилдерде электрондук алып жүрүүчүдө жана басма түрүндө берилүүгө тийиш.

Долбоордук сунуш жана долбоордун бюджети PDF форматында берилет.

 Долбоордук сунуштар 2023-жылдын 26-майдан тартып 2023-жылдын 20-июнга чейин  саат 17:00 чейин, Бишкек ш., Ахунбаев көч. 90а дареги боюнча кабыл алынат, УФБнун Директорунун кабылдамасында.

Коомдук пайдалуу долбоорлордун конкурсунун шарттарын тактоо боюнча маалымат жыйыны 2023-жылдын 8-9-июнунда өткөрүлөт. Zoom катышууга шилтеме КЭУ суроосу боюнча берилет. Катышууга сурануу үчүн fr.chinshailo@gmail.com дареги боюнча кайрылсаныз болот.

Сынактын шарттарын тактоо үчүн төмөнкү дарекке кайрылыңыз:

—  +996(312)-57-09-36 , +996(552)-92-92-64  телефон аркылуу 2023-жылдын 16-июнга чейин саат 17:00 чейин

— жазуу түрүндө 2023-жылдын 16-июнга чейин саат 17:00 чейин fr.chinshailo@gmail.com дареги боюнча

 

Другие новости
Подпишитесь в социальных сетях